cik aten

Monday, May 25, 2015

KERJAYA DAN KELUARGAKERJAYA DAN KELUARGA MERUPAKAN PERKARA PENTING DALAM KEHIDUPAN MANUSIA.

Keluarga merupakan kehidupan di antara dua insan atau lebih seperti suami, isteri dan anak-anak. Manakala kerjaya ialah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang samada kerana minat ataupun memenuhi cita-cita mereka. Keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam hidup manusia. Tiada manusia atau individu yang ingin hidup di dunia ini tanpa keluaga ataupun insan tersayang. Kerjaya adalah penting kerana ia dapat memberi sumber pendapatan bagi seseorang untuk membahagiakan keluarganya dan insan yang disayanginya.

Setiap pekerjayaan yang kita lakukan haruslah dijalankan secara amanah dan jujur. Setiap hasil kerja yang kita lakukan akan jadikan sumber rezeki bagi keluarga. Hidup tanpa kerjaya adalah sukar kerana segala keperluan diri dan keluarga memerlukan wang sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan. Kerjaya yang dipilih haruslah seimbang dengan keluarga dari segi pembahagian masa dan tugas dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, wanita yang bekerja haruslah pandai membahagikan masa dalam menguruskan keluarga dan kerjaya. Keseimbangan adalah penting, kerana ianya mampu membentuk keluarga yang bahagia.

Kerjaya yang dipilh harus bersesuian dengan jiwa dan personaliti seseorang ituKerja yang dilakukan tanpa minat boleh menyebabkan seseorang itu mudah putus asa dan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Apabila ini terjadi, manusia mula menyalahkan takdir atau mencari salah orang lain di atas kegagalan dalam mencapai kepuasan hidup. Perkara sebegini boleh mencetuskan masalah yang besar dalam institusi keluarga yang telah dibina.

Kesimpulannya, kesungguhan seseorang itu dalam melakukan setiap kerjanya merupakan jaminan bagi sebuah keluarga yang bahagia. 

No comments:

Post a Comment