cik aten

Monday, May 25, 2015

PEMBELAJARAN DALAM TALIANKEBERKESANAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN KEPADA PELAJAR


Jika dulunya, kita menggunakan sistem pembelajaran secara bersemuka seperti hadir ke kuliah ataupun kelas dan kaedah itu masih digunakan sehingga kini. Kini, apabila teknologi mula semakin berkembang, kita mula mencipta satu sistem baru yang seiring dengan teknologi baru iaitu pembelajaran dalam talian.

Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi, pembelajaran dalam talian menjadi satu kaedah yang semakin popular dan mempunyai pelbagai tafsiran dan persepsi. Pembelajaran dalam talian juga dikenali sebagai e-pembelajaran. E-pembelajaran didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran yang menggunakan sistem atau komponen elektronik bagi memperlbagaikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keboleh capaian dan keberkesanan pembelajaran.

Antara keberkesanan e-pembelajaran bagi pelajar ialah sesi pembelajaran boleh dijalankan tanpa mengira berapa bilangan pelajar yang hadir dan boleh dilakukan menggunakan komputer, telefon pintar, Ipad mahupun laptop. Selain itu, melalui  e-pembelajaran pelajar boleh mengamalkan pembelajaran secara berterusan disamping  berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan kerana ia mengandungi teks, animasi, grafik, audio dan video yang menarik.

Tambahan lagi, e-pembelajaran juga dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Ini kerana, segala maklumat yang ada dala  e-pembelajaran akan disimpan dengan baik dan secara tersusun. Ini dapat memudahkan pelajar untuk mencari semula maklumat yang diingini pada masa akan datang atau pada waktu yang diperlukan.

Kebanyakkan universiti mempunyai sistem e-pembelajaran tersendiri. Sebagai contoh, Universiti Utara Malaysia mempunyai sistem e-pembelajaran yang diberi nama Online Learning UUM. Sistem ini sangat memudahkan pelajar UUM untuk berinteraksi secara dekat dengan pensyarah dan pelajar lain. Segala maklumat mengenai nota dan kuiz diletakkan dalam e-pembelajaran dan pelajar hanya perlu memuat turun maklumat tersebut. 

Kesimpulannya, pembelajaran dalam talian sangat membantu pelajar dalam pembelajaran mereka. Tambahan lagi, ia dapat membantu pelajar agar mudah memahami pemebelajaran yang diajarkan kepada mereka. Ianya juga merupakan sistem yang dapat memudahkan sesi pembelajaran pelajar dalam pencarian maklumat.

No comments:

Post a Comment